Betere monitoring van weidevogels

RJH_3050.Bernita vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 21 april 2021 om 19:30

Betere monitoring van weidevogels

De afgelopen jaren is het niet gelukt om de achteruitgang van het aantal weidevogels te stoppen. Om deze dalende lijn om te buigen scherpt de provincie het beleid aan. De ChristenUnie is kritisch op het nieuwe beleid en wil dat er een betere monitoring plaatsvindt op basis van geschikte hectares grasland en het in kaart brengen van de predatoren in het gebied.

Statenlid Wiebo de Vries: “Als er één ding duidelijk is geworden in de discussies van afgelopen weken, dan is het wel dat weidevogels het beste worden geholpen met een goede biotoop. Dus de omgeving moet goed zijn, wil de weidevogel gaan broeden. Wat ook duidelijk is, is dat predatoren, de eieren of de kuikens op het menu hebben staan.” Hij vindt het onvolledig om alleen te monitoren op het aantal broedparen. Daarom komt de ChristenUnie met een voorstel om de monitoring breder te maken om vervolgens betere conclusies te trekken. De gedeputeerde zegt toe om te kijken hoe het effect van predatie op het broedsucces nog beter bijgehouden kan worden.

Provinciale Staten stemmen tijdens de Statenvergadering op 21 april jl. in om het huidige beleid aan te scherpen en uit te breiden. Doelstelling van het beleid is om de weidevogelstand weer te laten toenemen. Hiervoor wordt gestreefd naar 10.000 broedparen van de grutto in 2030. In 2020 waren er nog 6700 grutto broedparen in Fryslân.

Bijlagen

Labels: , ,