Houd Fryslân bereikbaar

Bus Kootstertille vk.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 31 maart 2021 om 20:12

Houd Fryslân bereikbaar

Houd Fryslân bereikbaar, met die oproep stellen ChristenUnie, Partij van de Arbeid, CDA en FNP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Op 30 maart hebben de Statenfracties kennis genomen van het transitieplan openbaar vervoer. Dit plan is opgesteld op verzoek van het Rijk, waarin een aantal scenario’s worden geschetst voor het openbaar vervoer in Fryslân. De Statenleden vragen naar het perspectief voor de reiziger voordat de bezuinigingen worden doorgevoerd.

Provinciale Staten van Fryslân hebben in januari besloten dat er niet structureel mag worden bezuinigd op het openbaar vervoer. De vraag is dus: Hoe bereikbaar is Fryslân als de crisis voorbij is?

De scenario’s uit het transitieplan zijn van toepassing op het moment dat de beschikbaarheidsvergoeding door het Rijk komt te vervallen. Deze scenario’s baren ons zorgen. Edou Hamstra (PvdA): “Hoe voorkomen we een complete kaalslag van het openbaar vervoer?” Matthijs de Vries van de ChristenUnie wil weten wat het perspectief is. “Wat gaan we doen om het openbaar vervoer zoveel mogelijk in stand te houden?” zegt hij. Uiteraard zijn de fracties zich bewust dat in de huidige tijd een aanpassing in de dienstregeling noodzakelijk is door de enorme daling van het aantal reizigers. In het transitieplan missen de fracties de ambitie om het busvervoer terug te brengen naar het oude niveau.

“Wanneer we nu lijnen tijdelijk schrappen en er is geen plan en communicatie naar de inwoner wanneer de lijn terugkomt zien we de reiziger niet meer terug”, zegt Anton Meijerman (CDA). Ook FNP-er Rein van der Wal wil net als de andere fracties zo snel mogelijk een plan voor de toekomst om de reiziger te behouden en de bereikbaarheid op peil te houden.

Bijlagen

Labels: ,