Democratische vernieuwing in Fryslân

democratischevernieuwing4k.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 17 februari 2021 om 15:15

Democratische vernieuwing in Fryslân

Niet elke burger zit te wachten op allerlei vragenlijsten over verschillende onderwerpen. Hoe bereik je doelgroepen die nu niet of heel weinig betrokken zijn bij de besluitvorming? En misschien nog wel belangrijker; welke verwachtingen worden er gecreëerd? Het succes van betrokkenheid en eigenaarschap van burgers staat en valt bij duidelijke en op maat gesneden communicatie over het proces en de besluitvorming.

De ChristenUnie is voorstander van bestuurlijke vernieuwing. Tijden veranderen en het is belangrijk om democratische processen opnieuw tegen het licht te houden. Het is een zoektocht naar een nieuwe democratie, naar een manier om ons als samenleving te organiseren. Belangrijkste daarbij is niet dat bestuurders of politici een stap terug doen, maar dat er samen stappen vooruit gezet worden.

Provinciale Staten debatteren op 17 februari jl. uren over dit onderwerp en kunnen het niet eens worden over de voorgestelde richting. Van de verschillende oplossingsrichtingen blijven een paar oplossingen over, waar wel vertrouwen in is dat het toepasbaar is. Er komt een digitaal participatieplatform en het panel van het Fries Sociaal Planbureau wordt ingezet. Daarnaast gaat de griffie kijken hoe initiatieven vanuit de mienskip eerder op de agenda kunnen komen. Ten slotte komt er een verkenning naar een samenlevingsakkoord of Statenakkoord.

Labels: ,