Dementievriendelijk Fryslân

Ouderen mantelzorg (2).jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 11 februari 2021 om 09:00

Dementievriendelijk Fryslân

Opinie

Dementie omarmen als een vriend? Hoe absurd ook; met dementie moeten we leren omgaan. Naar verwachting zal in Fryslân het aantal dementerende mensen van 12.000 vorig jaar toenemen naar 24.000 in het jaar 2050.

Met de lockdown als gemeenschappelijke ervaring kunnen we ons voorstellen wat isolement voor een mens kan betekenen. Met de daarmee gepaard gaande frustratie kampt de dementerende buurman of buurvrouw, vooral in de beginfase, dagelijks. In een waardevolle samenleving bestaat daarvoor begrip! Begrip dat ook gekweekt dient te worden.

Dementie is al uitgegroeid tot één van de belangrijkste oorzaken van overlijden. Met het relatief groeiend aantal demente mensen is het van groot belang daar als samenleving meer en meer oog voor te hebben. Dat je als inwoner van Fryslân te maken hebt of krijgt met dementerende buurtgenoten ligt voor de hand. Hoe ga je daar mee om? Welke tips helpen je om rekening te houden met zijn of haar beperkingen? En hoe help je als dienstverlener of klantenservicemedewerker een dementerend hulpvrager? En als collega?

Het gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS en Alzheimer Nederland ‘samen dementievriendelijk’ wil de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.

De ChristenUnie ziet graag dat dit thema integraal doorgevoerd wordt in het beleid van provincie en alle gemeenten om daarmee heel Fryslân dementievriendelijk te maken. De provincie kan hieraan bijdragen door een stimulerende en faciliterende rol te pakken. Daarnaast zijn er trainingen beschikbaar om ambtenaren te helpen de dementerende burger vriendelijk tegemoet te treden. Zo gaan we om de dementerenden en hun mantelzorgers heen staan. Bij raakvlakken met dementie op meerdere beleidsterreinen kan de provincie samen met de gemeenten rekening houden met deze groeiende groep mensen.

Ook de ondertekening van het manifest “Waardig ouder worden 2.0” door meerdere ouderenorganisaties en Alzheimer Nederland onderstrepen het belang van aandacht voor de dementerende naaste. Als ChristenUnie zien wij graag dat heel Fryslân dementievriendelijk wordt en zich net als Drenthe aansluit bij dit initiatief. Daarom maakt de Statenfractie van de ChristenUnie werk van een dementievriendelijke provincie.

 

Labels: , ,