Overleg met funderingsgedupeerden uit de Groote Veenpolder

Groote Veenpolder Rob de Wind vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 10 februari 2021 om 15:30

Overleg met funderingsgedupeerden uit de Groote Veenpolder

Bewoners uit de Groote Veenpolder willen een oplossing voor hun huis wat steeds meer verzakt. Zij zijn ervan overtuigd dat de problemen komen door een laag waterpeil in de polder, sloten die dichtgegooid worden en de droge zomers. Zowel bij de landelijke als provinciale politiek vragen zij aandacht voor een herstelplan. De ChristenUnie vindt de funderingsproblemen in de Groote Veenpolder schrijnend.

De bewoners hebben het gevoel van kastje naar de muur te worden gestuurd. Zij leggen zich niet neer bij de uitspraak dat woningeigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de fundering onder hun huizen. “Het is een maatschappelijk probleem”, vindt één van de bewoners.

De ChristenUnie vindt dat de overheid hier een rol in heeft. “De bewoners hebben geen invloed op het waterpeil in de polder”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. 

Tijdens het digitale overleg op woensdag 10 februari jl. wisselen we van gedachten over mogelijke oplossingsrichtingen. De bewoners willen graag dat er een financiële tegemoetkoming komt vanuit de provincie en of het Rijk. De schade aan de huizen loopt in de tonnen. De fractie van de ChristenUnie begrijpt het probleem en de urgentie ervan. Zij beraadt zich om een voorstel te doen voor een provinciaal fonds.

Labels: , ,