Gaat Natuer mei de Mienskip werken?

Schaap Blessum vierkant.jpgwoensdag 01 juli 2020 11:45

In Fryslân is een groep natuur- en landbouworganisaties van start gegaan met het project Natuer mei de Mienskip. Zij denken met 79 miljoen euro uiteindelijk 1050 hectare nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen. In 2027 moet dat klaar zijn en het is de vraag of dit haalbaar is.

Vorig jaar hebben Provinciale Staten het startsein gegeven om te starten met proefprojecten. Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 1 juli 2020, worden de evaluatiecriteria hiervoor besproken en vastgesteld. De ChristenUnie vindt deze criteria nogal ruim opgesteld. Dat betekent dat er geen scherpe criteria zijn opgesteld en de fractie ook naar eigen inzicht de resultaten kan gaan beoordelen. De ChristenUnie wil graag dat dit project ook voor de provincie een leerproces zal zijn en dat er rekening gehouden wordt met de gevolgen van de crisis op de planning van werkzaamheden om goede evaluatie mogelijk te maken. Meer natuur met minder geld, dat is de uitdaging die Natuer mei de Mienskip is aangegaan.

Overigens maakt Natuer mei de Mienskip op voorhand al een kanttekening bij de evaluatiecriteria. Het is lastig om in twee jaar al daadwerkelijk extra natuur te realiseren. Gebiedsontwikkeling duurt minstens tien jaar. Daarom zullen de resultaten uit de proefprojecten beperkt bruikbaar zijn en pleit Natuer mei de Mienskip ervoor om vooral ook te kijken naar het verhaal achter de uitkomst van de evaluatie. Na twee jaar wordt besloten of de nieuwe werkwijze van Natuer mei de Mienskip definitief uitgerold kan worden voor de gehele Friese natuuropgave.

De initiatiefnemers van NmdM zijn: LTO-Noord, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Kollektivenberied Fryslân, Natuurmonumenten, Friese Milieufederatie, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Het Friesch Grondbezit en Wetterskip Fryslân.

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari