Fryslân regenboogprovincie?

Regenboogvlag vierkant.jpgwoensdag 27 mei 2020 16:05

"Of dat nu gaat om geaardheid, geloof of afkomst; geen mens mag worden gediscrimineerd", zegt Wiebo de Vries tijdens het debat over de regenboogvlag. "In die overweging hebben wij voor de motie Fryslân regenboogprovincie gestemd."

Inbreng debat 27-05-2020

Hoop voorzitter,

Daarmee wil ik beginnen. Hoop voor iedereen. Het gaat daarbij over mensen die worden gediscrimineerd op basis van hun geloof, mensen die worden gediscrimineerd op basis van hun afkomst en op basis van hun geaardheid. De ChristenUnie ziet de vlag als een teken van hoop voor iedereen! Een inclusieve samenleving, waarin elke persoon meetelt. Wat ons betreft zien we deze vlag dan ook breder. We leven in een veelkleurig samenleving. Een samenleving waarin elk mens uniek is en zijn of haar eigen kleur heeft. Een samenleving dus waarin iedereen dezelfde rechten heeft en kan leven onder dezelfde omstandigheden. Waarin ieder individu recht heeft op dezelfde behandeling.

In die veelkleurige samenleving past geen discriminatie. Of dat nu gaat om geaardheid, geloof of afkomst; geen mens mag worden gediscrimineerd. In de ontvangst hal is ook de tekst van artikel 1 uit de grondwet* te lezen, die wij volledig onderschrijven. Iedereen hoort erbij.

Deze motie is wat de ChristenUnie betreft een volgende stap. We leven in een samenleving waarin we zien dat niet iedereen kan leven zoals hij of zij dat wil. Dat mensen bedreigd worden in wat ze doen of denken. Dat kan en mag niet. Deze motie draagt bij aan een samenleving waarin iedereen er bij hoort.

Voorzitter,
Laten we die hoop met elkaar uitspreken. Hoop voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt. Waarin ieder uniek, door God geschapen, mens wordt geaccepteerd. Daarom voorzitter, zullen wij voor deze motie stemmen.

*) Artikel 1 Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Vlag HOOP.jpeg

« Terug

Archief > 2020

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari