Actieplan voor toeristische sector en herstel van boerenlandpaden

Boerenlandpad vk.jpgwoensdag 22 april 2020 17:07

De toerismesector wordt hard geraakt door het coronavirus. Ondernemers in deze sector zien hun omzet met meer dan 50% dalen. “De impact is nog niet te overzien”, zegt Statenlid Matthijs de Vries. De ChristenUnie fractie heeft geworsteld met de beleidsnota gastvrij Fryslân, om deze te behandelen in een zeer onzekere tijd. De commissievergadering gaf de doorslag.

“De beleidsnota is een ambitieus plan en ondertussen is de werkelijkheid dat alle recreatie en toerisme dicht is en we maar moeten afwachten of iedereen deze crisis overleeft”, zegt De Vries. Tijdens de commissievergadering spreken verschillende mensen in uit de toeristische sector. Zij willen verder en spreken de wens uit dat dit nieuwe beleid vastgesteld wordt. De fractie van de ChristenUnie voegt zich naar de wens van de sector. Daarnaast komt het CDA met een voorstel om de beleidsnota nu vast te stellen waarbij het college dit komend jaar grondig zal evalueren en waar nodig in bespreking met Provinciale Staten zal bijstellen. De ChristenUnie kan zich hier goed in vinden omdat volgend jaar de gevolgen beter zichtbaar zijn. “Het is dan opnieuw het moment om te kijken of bijstellen nodig is”, zegt de Vries.

Samen met VVD en PvdA heeft de ChristenUnie fractie gewerkt aan een actieplan voor de sector om door deze crisis te komen. Voor dat idee was brede steun in de Staten. Het college en de taskforce recreatie- en toerisme gaan aan de slag met dit actieplan. Dit plan wordt nog voor de zomer voorgelegd aan Provinciale Staten.

Boerenland- en kerkpaden
Tijdens de Statenvergadering op 22 april jl. vraagt de ChristenUnie om de oude boerenland- en kerkpaden weer toegankelijk te maken. Het is een wens van de fractie die ook in het verkiezingsprogramma was opgenomen. In 2015 is de subsidie stopgezet mede door een verandering in de aansprakelijkheid bij ongevallen. In de afgelopen jaren heeft er geen onderhoud plaatsgevonden waardoor paden en bruggetjes toe zijn aan een opknapbeurt. De ChristenUnie heeft het college gevraagd om de paden weer in ere te herstellen waarbij het belangrijk is dat de boeren een subsidiemogelijkheid krijgen en dat de aansprakelijkheid goed geregeld is.  Het college omarmt het voorstel. Het past binnen de beleidskaders van slimme groei en spreiding van recreatie. Samen met Wandelnet en recreatieschap de Marrekrite zal de provincie de mogelijkheden uitwerken. In het najaar zal het college met een reactie komen richting onze fractie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement - Bijstellen beleid Gastvrij Fryslân.pdf27,0 kBapplication/pdfdownload
Motie - Actieplan Gastvrijheidseconomie.pdf46,4 kBapplication/pdfdownload
Motie - Boerenlandpaden en kerkpaden.pdf62,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari