Ontbijt en rondleiding bij Dekker CMD

Foto 5 - kopie.jpgdinsdag 17 september 2019 14:05

‘Ik moest altijd hard werken,’ zegt Bram Dekker. Hij omschrijft zich als een Gereformeerde knakker die altijd aan het wroeten was, maar dan komt er een ommekeer in zijn leven. Daarover vertelt hij tijdens het ontbijt op 17 september meer aan zijn collega-ondernemers.

Het begint met een geldvraagstuk. Bram vertelt een verhaal over een praisedienst die ze organiseren en waar geld nodig was voor de koffie. Hij vindt het maar niets dat er vanaf het podium een oproep komt om geld voor de koffie. Met emmers door de rijen wordt het geld opgehaald. Stomverbaasd is hij dat het geld er komt. Dat geeft hem te denken.

Later krijgt hij een uitnodiging van een gemeentelid om mee te gaan naar een bijeenkomst over: ‘De economie van Gods Koninkrijk’. Daar hoort hij de spreker zeggen: ‘Alle geld en goed is van de Heer. God heeft alles.’ Als je daarbij nadenkt dan geeft dat zoveel ontspanning. Bram bezoekt meer conferenties en gaat zien dat God geeft als hij erom vraagt. Dan komt het op geloven aan. Het voorbeeld over de wet van de zwaartekracht wil hij ook graag met ons delen. Je laat een briefje vallen en het valt op de grond. Je doet het nog een keer. Geloof je, dat het briefje weer op de grond valt? Zo werkt het ook in Gods Koninkrijk. Gods wetmatigheid werkt ook altijd. Daar is geloof voor nodig.

De omslag van alleen maar hard werken en goede dingen doen is veranderd. Bram heeft een geef-mentaliteit ontwikkeld. Hij geeft zijn tienden aan de kerk en daarnaast vindt hij het belangrijk om als christen-ondernemer andere mensen financieel bij te staan. Het Dekkerfonds is daar een voorbeeld van. Met dat fonds wil hij mensen helpen die buiten de boot vallen. 

Het bedrijf Dekker Creatieve Media & Druk (CMD) in Leeuwarden bestaat al sinds 1940. Het bedrijf is opgericht door zijn opa. Later nemen zijn vader en oom het over en daarna Bram. Een echt familiebedrijf. Sinds kort is ook Brams zoon in het bedrijf gekomen. Zoon Bert gaat zich meer bezig houden met de online kant van het bedrijf. Het bedrijf heeft zo’n dertig mensen in dienst.

De ChristenUnie vindt het belangrijk om in contact te zijn met de ondernemers in Fryslân. Elk kwartaal organiseert de ChristenUnie een ondernemersontbijt. Bent u ondernemer en wilt u deelnemen aan het ontbijt? Dat kan. Meldt u dan aan bij de fractie: christenunie@fryslan.frl Het volgende ontbijt is op 10 december in Buitenpost. We zijn dan te gast bij ondernemer Conny Oldenhuis.

« Terug