Toogdag voor de Wadden

toogdag zang.jpg
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 1 juli 2024 om 17:00

Toogdag voor de Wadden

Op 1 juli vindt de toogdag voor de Wadden in MFC de Ynset in Holwerd plaats, De ChristenUnie is gerepresenteerd door commissielid Douwe van Oosten.

Vertegenwoordigers van de Waddenprovincies en -gemeenten, het Rijk en de waterschappen zijn aanwezig om hun visie te geven op het thema “Niet wachten op hoog water”, daarnaast zijn organisaties aanwezig die een presentatie gaven van hun activiteiten die een relatie met het Wad hebben.

Arno Brok, commissaris van de koningin van de provincie Fryslân, opent de dag met een voorwoord. Daarnaast houdt Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, een inleiding over de gevolgen van klimaatverandering voor het Waddengebied, o.a. de gevolgen voor de zoetwatervoorraad en hoe we kunnen anticiperen op die gevolgen. Verder houdt Hans Mommaas - voorzitter van het Nationaal Netwerk voor Brede Welvaart en voorzitter van de commissie MER/Ecologische Autoriteit- een tweede inleiding. Hij legt de relatie tussen de aanpak van klimaatverandering en brede welvaart. Hij stelt bijvoorbeeld dat geld niet leidend mag zijn in onze samenleving voor de brede welvaart.

Afsluitend aan de ochtendsessie is er een paneldiscussie tussen de gedeputeerden van de drie waddenprovincies, het waterschap en de minister. Men weet elkaar steeds beter te vinden, er is sprake van één overheid. Piter Wilkens zong ter afsluiting nog een tweetal liederen.

In de middagsessie kan deelgenomen worden aan een aantal excursies: allemaal in verband met het Wad. De gehele dag is er een waddenmarkt waar standhouders hun producten en ideeën presenteren.

Al met al houdt de ChristenUnie de verscheidene ontwikkelingen rondom het Wad nauwlettend in de gaten. Klimatologische-, natuur- en wateruitdagingen blijven bestaan en vereisen de aandacht. Zeker met een nieuw landelijk kabinet, die misschien wat minder waarde hecht aan ons Waddengebied.