Het Waddengebied in met Anja Haga

PXL_20240601_124708271.MP (002).jpg
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 1 juni 2024 om 18:00

Het Waddengebied in met Anja Haga

Zaterdag 1 juni was Anja Haga, lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese Verkiezingen, on tour in het Waddengebied. Vergezeld door staten-, raadsleden en adviseurs werden diverse projecten bezocht.

Na een bezoek aan de Eemshaven was in de middag Lauwersoog aan de beurt; hier werd de Fieldwork Company bezocht. The Fieldword Company heeft de missie: Ecologisch inzicht en innovatieve technieken voor duurzaam ecosysteemherstel.

 Met een bijdrage van de Europese Unie, de zogenaamde EFRO-subsidie, wordt getracht zeegras te kweken.  Voor de ecologie van de Waddenzee is zeegras belangrijk; niet alleen houdt zeegras het slib vast, ook zorgt zeegras voor onderdak van jonge zeevis en andere maritieme levensvormen. Maar bovenal, volgens de wetenschap is zeegras efficiënt in de opslag van koolstof.

Tevens werd gesproken met een vertegenwoordiger van de duurzame visserij. Men tracht een samenhangend pakket van projecten te ontwikkelen om op deze wijze een perspectief te bieden voor de kleinschalige gemengde kustvisserij.

Namens de ChristenUnie Fryslan was Douwe van Oosten aanwezig in Lauwersoog, het was een informatieve middag die navolging verdient.

Labels: ,