Vergadering van 29 mei: financiën, Europa en meer

Euro
Petra Ellens
Door Petra Ellens op 29 mei 2024 om 22:00

Vergadering van 29 mei: financiën, Europa en meer

Woensdag 29 mei heeft een belangrijke vergadering van de Provinciale Staten plaatsgevonden. Het belangrijkste op de agenda: de kadernota. Een moeilijk woord wat zoveel betekent als de financiële kaders voor de begroting van het eerstvolgende jaar. De boodschap rondom dit stuk is niet makkelijk: het geld, met name voor nieuwe dingen en beleid, is op.

Petra Ellens heeft namens de ChristenUnie duidelijk gemaakt dat het erg spijtig is dat er geen financiële ruimte is voor nieuwe beleidsplannen. Juist omdat er zoveel dingen zijn die geld en actie vereisen. Desondanks wijst zij erop dat veel bestaande beleidsplannen gewoon doorlopen. Goede plannen. Van weidevogelbeheer tot beleid op openbaar vervoer. Daarnaast onderschrijft de ChristenUnie de noodzaak om ook eerlijk te zijn. Geld wat er niet is, kan je ook niet uitgeven. Met andere woorden; nu is er geen ruimte voor nieuwe plannen, eerst moeten de financiën op orde.

Hiernaast komt de provinciale omgevingsverordening (POVI) op de agenda. Verduidelijkend is dit een beleidsstuk waarbij de ruimtelijke grenzen worden geschetst voor de provincie. Een belangrijk stuk. Als ChristenUnie hebben we erop gewezen dat we tussentijds willen blijven meedenken bij dit beleidsveld, en daarnaast hebben we een voorstel mee-ingediend over de mogelijkheid om het woningprobleem het hoofd te bieden door inbreiding, in plaats van uitbreiding. Wat betekent dat dan? Nou, dat er eerder in bestaande kernen ‘de lucht’ in moet worden gebouwd, dan dat het Friese landschap wordt vol gezet met woningen. Natuurlijk is bij de voorstel rekening gehouden met ‘wat past’ bij inbreiding in bestaande dorpen en steden, oftewel: geen hoogbouw waar dat niet past bij het landschap.

Tot slot is het gegaan over de samenwerking met Europa en Duitsland. Hier heeft de ChristenUnie gewezen op dat (Europese) subsidies vooral moeten worden verstrekt aan projecten en initiatieven die ‘duurzaam’ zijn. Duurzaam in de zin van dat de projecten ook kunnen voortbestaan wanneer de subsidie wegvalt.

Labels: , ,