Uitnodiging ondernemersborrel 22 mei

werkbezoek Opnieuw (2).jpg

Uitnodiging ondernemersborrel 22 mei

Bent u een ondernemer in Fryslân? Voor ons als ChristenUnie is het contact tussen politiek en ondernemers is belangrijk voor de ChristenUnie Fryslân. Als provinciale politici vinden we het belangrijk te weten wat er speelt en waar we als politiek onze inzet voor een goed ondernemersklimaat in Fryslân kunnen verbreden of verbeteren. Maar ook het contact met Europese politici is daarbij van belang. Binnenkort met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht (6-9 juni), organiseren we daarom een ChristenUnie ondernemersontbijt, deze keer in de vorm van een ondernemersborrel.

Als speciale gast komt verkiesbaar Europees parlementslid voor de ChristenUnie: Anja Haga. Zij komt vertellen over het belang van Europa en wat zij doet voor ondernemers in Europees verband. Hoe relevant zijn die Europese verkiezingen nu voor ondernemers?

Als u een Fryske ondernemer bent en u heeft hiervoor interesse, stuur dan een mail via naar christenunie@fryslan.frl onder vermelding van uw naam en het aantal personen vóór 13 mei. Vol=vol!

Op een rijtje:

Woensdag 22 mei 17:00-18:30

Van der Valk Leeuwarden

Lynbaan 35, Leeuwarden, 8941BR

Labels: