Provinciale Statenvergadering 24 april: het referendum

friese vlag VK.jpg
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 24 april 2024 om 19:00

Provinciale Statenvergadering 24 april: het referendum

Op 24 april vergaderen Provinciale Staten over het ‘updaten’ van de provinciale referendumverordening. Preciezer hebben we het gehad over een voorstel op initiatief van Forum voor Democratie.

Vanaf 2005 heeft Fryslân al een referendumverordening. Hiervan is nog nooit gebruik gemaakt en het blijkt in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. De ChristenUnie heeft tijdens de vergadering een sceptische stellingname ingenomen tegenover referenda, omdat het ingewikkelde zaken reduceert tot een simpel JA/NEE. Met andere woorden wordt de nuance van besluiten weggenomen. We zien referenda als het laatste, ultieme middel in het betrekken van inwoners bij de politiek. Dit kán tot de ‘mogelijkheden’ van de provincie behoren, maar dan wel met uiterste precisie en voorzichtigheid.

Daarnaast blijkt dat het houden van een referendum wel 2.6 miljoen euro kan kosten! Belastinggeld van de Fries. Hierbij heeft de ChristenUnie vraagtekens gezet en opgeroepen om een toets op de ‘uitvoerbaarheid’ van referenda te doen. Verder hebben we onze vraagtekens gezet of deze (potentiële) 2.6 miljoen niet op een effectievere manier gespendeerd kan worden ten behoeve van betrokkenheid van inwoners bij de politiek.

Uiteindelijk hebben we tegen het voorstel gestemd. We zijn dan ook teleurgesteld met het resultaat van de vergadering, waarbij het voorstel het gehaald heeft. Wij zijn van mening dat het referendum een heftig middel is, wat alleen ingezet kan worden wanneer dit (1) praktisch en financieel uitvoerbaar is en (2) uiterst secuur en met representativiteit gedaan wordt.

Labels: