Werkbezoek Smart Energy Hub Hallum

werkbezoek hallum vierkant.jpeg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 3 april 2024 om 17:00

Werkbezoek Smart Energy Hub Hallum

Woensdag 3 april bezoekt de ChristenUnie-fractie Hallum met een statenbreed werkbezoek. Het is een gebied waar men een zogenaamde ‘energiehub’ wil aanleggen. Zo’n hub zorgt voor een slimme inpassing van energievraag en -aanbod, zelfvoorzienendheid en verduurzaming. Verschillende actuele en ingewikkelde opgaven komen dan ook samen in dit project: van netcongestie tot verduurzaming.

Het dorp kent een divers bedrijventerrein, waarbij groei en verduurzaming hoog op de agenda staan. Daarnaast wil met in het dorp de woningen upgraden voor de warmtetransitie. Al met al vermoed het dorp een benodigd elektrisch vermogen te hebben van 40 MW in 2030, op slechts een klein oppervlak land. Hiermee zou Hallum behoren tot de top 5 in Fryslân. Het doel is om Hallum zelfvoorzienend te maken wat betreft de energievraag, waardoor onder andere de werkgelegenheid in het dorp op peil blijft. Daarnaast gaat het hand in hand met een verduurzamingsslag voor zowel woningen als bedrijven. Dit alles moet worden mogelijk gemaakt door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijopslag, aansluiting op het net en een groepscontract met leverancier Liander.

Het doel is om eind 2027 een energiehub in werking te hebben. ChristenUnie Fryslân kijkt positief naar pogingen tot verduurzaming en het onafhankelijker maken van Fryslân (op energiegebied). Wel moet er rekening gehouden worden met de kosten van het project, uitgedrukt in geld, maar ook uitgedrukt in het behoud van het landschap. We zullen met interesse kijken naar de ontwikkeling van dit project.

Labels: , , , ,