Noordelijke Statendag

3ff939cc-205e-4657-9c0e-vkk.jpg
Petra Ellens
Door Petra Ellens op 1 april 2024 om 09:00

Noordelijke Statendag

Op 27 maart vond de jaarlijkse Noordelijke Statendag plaats in het provinciehuis in Assen. Het thema van het Statenberaad Noordelijke samenwerking was: 'Elke regio telt!'. Volksvertegenwoordigers vanuit de provincies Drenthe, Groningen en Fryslan kwamen deze dag samen om elkaar te ontmoeten en om informatie uit te wisselen over elkaars standpunten rondom de gezamenlijke thema's die voor het Noorden van belang zijn.

De opening werd verzorgd door de heer Van Dekken, voorzitter van het Statenberaad. Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe heette iedereen welkom.

Fractievoorzitter Petra Ellens en commissielid Douwe van Oosten sluiten aan namens de ChristenUnie Fryslân. Verschillende workshops en gastsprekers komen langs. Onder andere over onderwerpen die voor de CU erg van belang zijn: veiligheid, toegankelijkheid van de zorg en mobiliteit in de noordelijke provincies. De fractie is met name aan het denken gezet over de winst die er te behalen valt op het gebied van veiligheid en samenwerking in het noorden.

Labels: ,