Regenboogbeleid

Regenboogvlag vierkant.jpg
Petra Ellens
Door Petra Ellens op 29 februari 2024 om 09:00

Regenboogbeleid

In de Statenvergadering van februari besluiten Provinciale Staten over het regenboogbeleid. ChristenUnie ziet de huidige uitkomst als zeer teleurstellend voor velen, met de regenbooggemeenschap voorop. Vanuit de Staten is er veel energie gestoken om tot een gezamenlijk standpunt te komen en we waren dichtbij elkaar genaderd.

ChristenUnie heeft vanuit de coalitie de verbinding gezocht om met de oppositie tot elkaar te komen. Het wordt duidelijk dat het amendement van D66 en mede indieners het niet gaan halen. Daarom komen wij met een eigen amendement, om zo te zorgen voor een nette afronding van de vorige moties over het onderwerp en inclusie voor iedereen te stimuleren.

De insteek van ons voortel is om het resterende bedrag van circa 57.000 euro in te zetten om gemeenten -die verantwoordelijk zijn voor sociaal beleid en dus regenboogbeleid- te ondersteunen voor breed inclusiebeleid van alle minderheden. ChristenUnie had dit bedrag graag geïnvesteerd zien worden in een coördinerende, verbindende rol van de provincie hierbij.

Het amendement van D66 haalt het, in de lijn der verwachting, niet. Tot onze spijt is vervolgens ook ons amendement afgeslagen. Het GS-stuk krijgt wel een ruime meerderheid om de motie die formeel door het College was afgerond te bekrachtigen. De CU had liever gezien dat de motie zou worden afgerond met het resterende budget waarmee de verbindende rol van de provincie richting gemeenten gestalte had kunnen krijgen. Nu zullen de gemeenten zonder deze verbindende rol hun taken op het sociaal domein zelf moeten uitvoeren.

Labels: ,