Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden

2024-2-14 Dairy CampusVK.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 14 februari 2024 om 17:00

Werkbezoek Dairy Campus Leeuwarden

Een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking, waarbij praktijkonderzoek in de melkveehouderij naar efficiëntie, duurzaamheid, biodiversiteit en meer centraal staat: Dairy Campus. ChristenUnie krijgt op 14 februari, tijdens een Statenbreed werkbezoek, een inkijk en rondleiding bij Dairy Campus.

In 2015-2016 wordt de Campus gerealiseerd net buiten Leeuwarden. Manager Kees de Koning neemt ons mee in wat Dairy Campus is en wat ze doen. In essentie is het een praktijkonderzoekscentrum naar duurzamere melkveehouderij vanuit de Universiteit van Wageningen. Toch komt in de presentatie naar voren dat juist de samenwerking van verschillende partijen: van universiteit tot bedrijven, overheden, melkveehouders en kenniscentra, de succesfactor is van het onderzoekscentrum. Het is, met andere woorden, een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking met investeerders en belangen vanuit zowel overheden (waaronder de provincie), als het bedrijfsleven. De onderzoeken richten zich niet uitsluitend op efficiëntie en schaalvergroting van de melkveehouderij, maar richten zich juist op de bredere opgaven binnen de landbouw. Hierbij geven de presentatoren aan dat zaken als dierenwelzijn, biodiversiteit en duurzaamheid voorwaardelijk zijn.

Bij de rondleiding worden een aantal praktijkonderzoeken laten zien en uitgelegd. Zo laat men een stal zien die in een ‘normale’ omgeving heel exact de methaanuitstoot meet van het vee. Daarnaast zijn sommige koeien zelfs uitgerust met apparaten op de pens, waarbij de inwendige methaanvorming van de koe in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt ook een ingenieuze carrouselmelkstal gepresenteerd, die zowel voor de boer arbeidsextensief is en positief in gebruik voor de koe.

De ChristenUnie kijkt positief naar innovatieve initiatieven voor de melkveehouderij. Wel is het voor ons belangrijk dat hierbij niet de nadruk ligt op efficiëntieverbeteringen, maar juist op het hoofd bieden aan uitdagingen in de landbouw: van biodiversiteit tot duurzaamheid.

Labels: , ,