ChristenUnie stelt vragen over vergunningsprocedure

Koeien Thom vierkant.jpg
Petra Ellens
Door Petra Ellens op 1 februari 2024 om 11:00

ChristenUnie stelt vragen over vergunningsprocedure

De vergunningverlening van het Wetterskip en de Provinsje Fryslân voor een nieuwe megavergisterinstallatie in Ritsumazijl is door de bestuursrechter afgekeurd. De ChristenUnie vragen stelt aan het provinciebestuur over de fouten die volgens de bestuursrechter in het vergunningstraject zijn gemaakt.

Volgens de rechters handelt de provincie in strijd met de wet door eerst de omgevingsvergunning te verlenen en pas daarna de ammoniak-uitstoot te toetsen. Daarnaast is de stankoverlast voor omwonenden hoger dan wettelijk toegestaan. Hiermee is het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. Tot slot keurt de provincie een verandering in de inrichting van de installatie goed, waardoor de reeds verleende omgevingsvergunning niet meer van toepassing is op het veranderde bouwontwerp.

De ChristenUnie wil weten of het college op de hoogte is van de procedurele fouten. Statenlid Petra Ellens zegt: “We willen ook kijken hoe het kan dat deze fouten zijn gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Je moet als inwoner kunnen vertrouwen op zorgvuldige vergunningsverlening.”

Bijlagen

Labels: , ,