Iepen MienskipsFûns 2024-2027

friese vlag VK.jpg
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 31 januari 2024 om 20:00

Iepen MienskipsFûns 2024-2027

Fryslân do libbest, do libbest as in hert. Tijdens simmer 2000 zingen Piter Wilkens en de Kast deze tekst. Het is veelzeggend over hoe de Friezen zich met elkaar verbonden weten via de mienskip.  De verbondenheid die door de vele vrijwilligers en mienskipsinitiatieven kracht en vorm aan Fryslân geven. Het IMF wil juist dat stimuleren. In de provinciale staten van januari worden de nieuwe kaders vastgesteld voor de periode 2024-2027. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het IMF blijft voortbestaan om zo een impuls te kunnen blijven geven aan de brede welvaart en het welzijn in Fryslân. 

Feit is dat de begroting van de provincie de komende jaren terugloopt. Als gevolg hiervan wordt er ook gekort op het IMF. Wij denken dat niet voldoende kan worden opgevangen binnen de voorgestelde kaders. Wel drukken we het college op het hart om de proceskosten zoveel mogelijk te beperken. We willen dat zoveel mogelijk van het geld rechtstreeks naar projecten in de mienskip gaat. Daarom zetten we ook vraagtekens bij de voorgestelde Fryslân ferbynt-dei. De 1 miljoen die daarvoor in de begroting staat kan wellicht ook efficiënter en nuttiger besteed worden. Daarom komen we samen een aantal andere partijen met een voorstel om hiervoor eerst een pilot te draaien waaruit nut en noodzaak moet blijken. Ook de randvoorwaarde dat de Friese taal onderdeel uit maakt van de subsidieaanvraag vinden we belangrijk, maar daar brengen we wel de nuance aan dat bij projecten zonder taalcomponent of in plaatsten waar de taal niet wordt gesproken hiervan kan worden afgeweken. Samen met andere partijen dienen we ook hierover een voorstel in. Beide voorstellen worden aangenomen. 

Labels: ,