Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum

RotondeVK.jpg
Douwe van Oosten
Door Douwe van Oosten op 13 december 2023 om 14:42

Zorgen over onveilige oversteek bij Dokkum

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel pleiten al langer voor de aanleg van een fietstunnel bij de McDonalds in Dokkum en nu roert ook de Friese politiek zich in de discussie. De ChristenUnie en andere partijen delen deze zorgen en stelllen vragen aan het provinciebestuur. In de vragen wordt verwezen naar een bericht van RTV NOF, waarin beide gemeenten aangeven dat de oversteekplaats waar veel middelbare scholieren gebruik van maken erg onveilig is. De gemeenten zouden wel mee willen helpen, maar de weg is van de provincie. Daarom willen de partijen van het college weten wat mogelijke oplossingen zijn en of de provincie hierover in gesprek is met de gemeenten. Hoeveel geld is er beschikbaar voor de veiligheid voor de Friese fietsers en welke projecten financiert provincie Fryslan (mee)? En waarop wordt de keuze om wel of niet te investeren gebaseerd? 

Naar aanleiding van de beantwoording gaan we kijken of er verdere actie nodig is om de situatie bij de rotonde Murmerwoudsterweg/N361 te verbeteren.

Bijlagen

Labels: ,