Werkbezoek Fries Museum

Fries Musuem
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 4 oktober 2023 om 15:00

Werkbezoek Fries Museum

Deze eerste ontmoeting tussen de nieuwe Statenleden en het Fries Museum staat vooral in het teken van kennismaking met elkaar en wat er de afgelopen periode heeft gespeeld in het Friese culturele veld. Kris Callens, directeur van het museum geeft een presentatie over het musuem en een toelichting over het in 2021 ingevoerde kunst- en cultuur beleid "Nij Poadium" van de provincie. 

Het museum bereikt 1 op de 3 Friezen en heeft de afgelopen jaren gemiddeld 140.000 bezoekers per jaar. Met de coronajaren meegerekend een cijfer waar we niet ontevreden kunnen zijn. De vaste opstellingen en het Fries verzetsmuseum vertellen het blijvende verhaal van Fryslân, maar het zijn de wisselende tentoonstellingen en blockbusters waarvoor met name ook bezoekers van buiten Fryslân naar het Fries museum komen. Deze tentoonstellingen hebben altijd ook een link met Fryslân. Dan blijkt maar al te vaak dat ook de Friezen zelf weer verassende kennis op kunnen doen in het museum. 

"Het gaat niet alleen om het vertellen van de geschiedenis maar we onderwijzen onder andere ook in empathie. Kunst en cultuur helpen mensen begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. Daarom zijn we een plek voor jong en oud en richten we ons ook op doelgroepen", vertelt Dhr. Callens. Zo is op maandag het museum alleen geopend op afspraak voor deze doelgroepen. Dan kunnen bijvoorbeeld mensen die een prikkelarme omgeving nodig hebben ook komen. 

De fractie is doordrongen van de maatschappelijk functie die musea hebben en vindt ook de depotfunctie een belangrijke taak. "We moeten ons culturele erfgoed goed bewaren, dat is een taak van ons allemaal", zegt Statenlid Petra Ellens. "Daarom is het van belang dat we hierover heldere en langjarige afspraken met de Friese musea maken en dit los te koppelen van het culturele subsidiebeleid". Dát zal de inzet van de ChristenUnie zijn bij het vaststellen van het nieuwe kunst en cultuurbeleid. 

Labels: , ,