Oparbeidzje foar Fryslân

Hynders Firdgum
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 13 juli 2023 om 11:00

Oparbeidzje foar Fryslân

'Oparbeidzje foar Fryslân', zo heet het Bestuursakkoord 2023-2027 van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie in Fryslân. Als coalitiepartijen willen wij vooral naast de inwoners staan en bouwen aan vertrouwen. Samen aan de slag!

ChristenUnie is dankbaar dat we deel uit mogen maken van de nieuwe coalitie. Het is mooi om te zien dat veel van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma terug te vinden zijn in dit akkoord. We spreken de wens uit om vooral samen met u de schouders eronder te zetten.

Hieronder vindt u het nieuwe bestuursakkoord in het Fries en Nederlands.


Bijlagen

Labels: