Teleurstelling na mislukte coalitievorming

voorkant provinciehuis 002

Teleurstelling na mislukte coalitievorming

reactie fractie en bestuur ChristenUnie

Het is met grote teleurstelling dat we u vandaag onderstaand bericht moeten sturen. Na twee maanden van intensief onderhandelen met BBB, CDA en PvdA was er maandagavond een akkoord. Helaas kregen we op dinsdagochtend het bericht dat de PvdA zich alsnog heeft teruggetrokken en met dit akkoord niet in deze coalitie wil stappen. “In de redenen die de PvdA hiervoor noemt herkennen wij ons als ChristenUnie niet. Het is voor ons dan ook teleurstellend dat de PvdA alsnog deze keuze heeft gemaakt,” zegt fractievoorzitter Matthijs de Vries. "Na lange tijd onderhandelen en een akkoord op tafel voelt dit voor ons als een onverantwoorde stap in de verantwoordelijkheid die we voor een bestuurbaar Fryslân dragen."

Als kleinste partij aan de onderhandelingstafel hebben wij ons vanaf de eerste dag constructief en verbindend opgesteld en samen met de andere partijen gewerkt aan een evenwichtig akkoord. Wij zijn tevreden met het resultaat en herkennen er het hoopvolle realisme in dat ons als ChristenUnie typeert.

In deze tijd van tegenstellingen en grote opgaven hebben we als christenen - misschien nog wel meer dan voorheen - de verantwoordelijkheid om op te staan, om recht te doen en vrede te stichten. Ondanks de teleurstelling van vandaag zijn wij daarom als ChristenUnie nog steeds bereid om samen met BBB en CDA te zoeken naar andere wegen om tot een coalitieakkoord voor Fryslân te komen.

Wij weten ons daarbij gesterkt door de woorden uit Jesaja 40:31:

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Uw gebed is daarbij een onmisbare ondersteuning.

Het persbericht van BBB, CDA en CU is terug te zien via deze link.