Werkbezoek Streekwurk

LEADER bezoek VK
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 17 mei 2023 om 17:00

Werkbezoek Streekwurk

Als nieuw Statenlid is het naast inlezen op de verscheidene dossiers ook zaak om de provincie in te trekken. Margreet Jonker met leefbaarheid en recreatie&toerisme in portefeuille gaat daarom tijdens het werkbezoek van Streekwurk langs bij verschillende projecten om de leefbaarheid in de dorpen te versterken. De projecten zijn uiteenlopend en ook de initiatiefnemers verschillen van ondernemers tot vrijwilligers in de dorpen. 

Toch hebben de projecten één ding gemeen; ze versterken de mienskip en de leefbaarheid op het platteland. Allemaal zijn ze mede gefinancierd met LEADER gelden, een subsidiepot van de Europese Unie waarmee Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden investeren in ideeën uit de samenleving die zorgen voor een mooi en leefbaar platteland.

In Wommels is door een jonge onderneemster de jachthaven gerenoveerd en een camperplaats er bij opgezet. Dit komt het hele dorp ten goede. Toerisme brengt levendigheid en versterkt de lokale economie. Hiernaast worden ook verschillende sociale activiteiten op de camperplaats georganiseerd.

Volgende stop is het plan Boppelsach in Mantgum. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft plannen om het terrein bij dorpshuis de Wjukken, rondom het sportveld en het baggerdepot op te knappen. Inmiddels is een groot deel van de plannen gerealiseerd. Het brengt meer verbinding in het dorp, zet mensen letterlijk en figuurlijk in beweging en het biedt zowel het dorpshuis als de verenigingen een toekomstbestendige plek.

De dag wordt afgesloten op de Hastem Hoeve in Baaiem van de familie Smink. Hoe voltrekt een transitie van gangbare melkveehouderij naar een volledig natuur inclusief bedrijf zich? Naast de agrarische tak van het bedrijf wordt nu ingezet op educatie en toerisme. 

Labels: , ,