Afscheid Statenleden

Wiebo lintje
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 28 maart 2023 om 16:20

Afscheid Statenleden

Voor de laatste keer zitten Wiebo de Vries en Lieuwe van der Pol in het Statenbankje op dinsdag 28 maart 2023. Na bijna 12 jaar in de Staten actief geweest te zijn neemt Wiebo de Vries afscheid. Hij krijgt een lintje voor zijn bijzondere bijdrage aan de samenleving. Ook Lieuwe van der Pol neemt afscheid van de Staten. ChristenUnie Fryslân is dankbaar voor het vele werk wat zij de afgelopen jaren mochten verzetten.

"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd", spreekt Commissaris van de Koning tijdens het afscheid van de Statenleden Wiebo de Vries (ChristenUnie), Maaike Prins (CDA), Jan Walrecht (PvdA) en Johan Tjalsma (CDA) op dinsdag 28 maart 2023. Uit naam van koning Willem-Alexander krijgen deze vier Statenleden een lintje uitgereikt. Zij hebben zich alle vier een lange tijd dienstbaar gemaakt in de samenleving. Daarvoor ontvangen zij deze koninklijke onderscheiding.

Tijdens de afscheidswoorden van Wiebo de Vries zegt hij met dankbaarheid terug te kijken op zijn periode in de Staten. Hij heeft heel wat uren ingezet voor de provincie. "Voor een beter een mooier Fryslân", zegt hij.

Wiebo Lieuwe

Labels: