Windpark Fryslân: ‘Fan en foar Fryslân’

Windpark op zee
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 25 januari 2023 om 13:19

Windpark Fryslân: ‘Fan en foar Fryslân’

Windpark Fryslân moest van en voor Fryslân worden. Die belofte deden Provinciale Staten in 2019. Het idee was dat inwoners mee konden participeren door het kopen van obligaties. Maar de tijden zijn veranderd en obligaties niet meer aantrekkelijk. De provincie stelt daarom voor om te gaan herbezinnen op welke wijze de extra opbrengsten ingezet kunnen worden. En dan op een zodanige wijze dat álle inwoners van Fryslân hiervan mee kunnen profiteren.

De ChristenUnie vindt dat de opbrengsten uit Windpark Fryslân terug moeten vloeien naar onze inwoners. Bij voorkeur vinden wij dat dit in de vorm van subsidies ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen ingezet moet worden. “Voor de ChristenUnie staat zorgvuldig hoog op de agenda. Zorgvuldig omgaan met de middelen die de provincie heeft, maar ook zorgvuldig omgaan met onze inwoners. Het onderzoeksrapport toont volgens ons aan dat de mogelijkheden om te participeren, zoals we dat wilden, niet passend zijn. Het is jammer dat we nu niet verder kunnen met participatie in Windpark Fryslân”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 januari 2023.

ChristenUnie kan dan ook instemmen met het voorstel van het college om de participatie in het windpark verder te onderzoeken. Daarmee tracht het college het goede te doen voor iedereen.

Labels: , ,