Schriftelijke vragen over dichtslibben vaargeulen

Plezierboot
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 25 januari 2023 om 16:45

Schriftelijke vragen over dichtslibben vaargeulen

We staan aan het begin van een nieuw vaarseizoen, waarin we onze gasten op het water ook welkom heten. De ChristenUnie vraagt opnieuw aandacht voor het toenemende slibprobleem op de Friese meren. De provinciale fractie stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Statenlid Lieuwe van der Pol wil van het college weten wat de stand van zaken is, op een eerder gedane toezegging van het college.

“Wij hebben van een aantal bedrijven gehoord dat er nog geen gesprekken zijn geweest. Dat betreuren wij”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol. Het water komt soms met bakken uit de hemel vallen waardoor zelfs het gemaal bij Lemmer aan moet. Daarnaast neemt de stroming door de kanalen toe en de overlast van het slib op plaatsen waar het kan blijven liggen. Door stroming - mede door de gemalen bij Lemmer en Stavoren - slibben de recreatieve en beroepshavens dicht en worden minder goed bereikbaar. De watergebonden bedrijven hebben hier hinder van.

Tijdens de bespreking van Het Regionaal Waterprogramma op 22 juni 2022 vraagt de ChristenUnie ook al aandacht voor het slibprobeem en nieuwe vormen van duurzaam bakbeheer. Een vorm daarvan is het maken van afvangbakken in de geulen waar slib dan verzameld wordt. ChristenUnie ziet graag dat de provincie, samen met de bedrijven, een duurzame oplossing voor dit terugkerend probleem vindt.  

Bijlagen

Labels: ,