Regionaal Mobiliteitsprogramma

Fietsenstalling bus vk.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 21 december 2022 om 14:00

Regionaal Mobiliteitsprogramma

Het nieuwe Regionale Mobiliteitsprogramma geeft een visie op mobiliteit en infrastructuur tot en met 2040, met een doorkijk naar 2050. Het laat zien hoe de provincie de verduurzaming van het mobiliteitssysteem vorm gaat geven om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid én een gezond klimaat in Fryslân. ChristenUnie vraagt tijdens het debat aandacht voor verkeersarmoede. Ook wel: het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor deelname aan maatschappelijke, economische of sociale activiteiten wordt belemmerd.

Bij de bespreking van de startnotitie over RMP in 2020 heeft de ChristenUnie gevraagd om onderzoek te doen naar verkeersarmoede. Uit dit onderzoek blijkt dat 26.000 huishoudens in Fryslân te maken kunnen hebben met vervoersarmoede. Op basis van dit onderzoek doen de onderzoekers de aanbeveling om nader onderzoek te doen. Beleven de inwoners van Fryslân ook echt vervoersarmoede? Kunnen zij niet of beperkter meedoen aan de samenleving omdat zij beperkt of geen toegang hebben tot vervoer? Daarom dient de ChristenUnie tijdens de Statenvergadering op 21 december 2022 een voorstel in voor vervolgonderzoek. “Als we antwoord hebben op die vraag weten we ook welke maatregelen er noodzakelijk zijn”, zegt Statenlid Matthijs de Vries. Het voorstel om vervolgonderzoek te doen wordt aangenomen.

 

Bijlagen

Labels: , , ,