Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand

Sluis Kornwerderzand vierkant.jpeg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 21 december 2022 om 16:05

Marktbijdrage Sluis Kornwerderzand

De komst van een bredere sluis bij Kornwerderzand is weer een stap verder, nu marktpartijen hebben toegezegd een bijdrage te willen leveren. De financiering heeft veel tijd gekost. In juni 2020 is besloten het project gefaseerd uit te voeren. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de sluis pas wordt gerealiseerd als er duidelijkheid is over de inning van de marktbijdrage en de bijdrage uit het Waddenfonds. “Nu beide toegezegd zijn, is het mooi dat de sluis er ook echt gaat komen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

De Waddenfondsbijdrage van € 6 miljoen euro is al toegekend en met de toezegging van 32 bedrijven rond het IJsselmeer die willen bijdragen tot een bedrag van € 26,5 miljoen euro, is de verruiming van de sluis weer een stap verder. Verwacht wordt dat de economie rondom het IJsselmeer hiermee een impuls zal krijgen.

Met de marktpartijen is nu een regeling overeengekomen waarmee hun bijdrage van € 26,5 miljoen euro geïnd kan worden. De betaling van de marktbijdrage start zodra de verruimde sluis klaar is. Provinciale Staten besluiten op 21 december 2022 om dit bedrag voor te financieren.

ChristenUnie heeft tijdens de Statenvergadering alleen nog een vraag over de eventuele restschuld. Mochten de marktpartijen, om wat voor reden dan ook, de € 26,5 miljoen euro niet terug kunnen betalen aan de provincie, staat dan het Rijk garant? Hoe hard is deze toezegging?

Labels: , ,