ChristenUnie Fryslân stelt de kandidatenlijsten vast voor de verkiezingen in 2023 van Provinciale Staten en Wetterskip

vaststellen kandidatenlijst.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 15 september 2022 om 22:00

ChristenUnie Fryslân stelt de kandidatenlijsten vast voor de verkiezingen in 2023 van Provinciale Staten en Wetterskip

In de ledenvergadering van donderdag 15 september zijn de kandidatenlijsten vastgesteld voor Provinciaal Staten en voor het Wetterskip Fryslân. De voordracht van de selectiecommissie is door het Uniebestuur voorgelegd aan de ledenvergadering en deze heeft die ongewijzigd vastgesteld.

Op de lijst voor Provinciale Staten staan in totaal 50 kandidaten. Matthijs de Vries uit Leeuwarden, is de lijsttrekker. Hij is daarnaast de kandidaat gedeputeerde, mocht de ChristenUnie een plaats in het college krijgen. In de afgelopen periode was Matthijs fractielid en vanaf augustus fractievoorzitter van de huidige fractie.

Op plaats twee staat Margreet Jonker uit Westergeest. Zij was eerder 15 jaar fractiemedewerker en beleidsadviseur van de ChristenUnie-fractie in PS, en lange tijd raadslid voor de ChristenUnie in Kollumerland. Van 2018-2022 was zij wethouder in de gemeente Achtkarspelen.

Op plaats drie staat Jantsje van der Veen uit Eastermar. Zij was van 2014 tot 2022 Raadslid voor de ChristenUnie in Tytsjerksteradiel.

Op plaats vier staat Petra Ellens uit Oldelamer. Zij is Regiomanager HISWA-RECRON in Drenthe en Overijssel.

Op de lijst voor het Wetterskip staan in totaal 12 kandidaten. De huidige fractievoorzitter Egbert Berenst uit Drachten is lijsttrekker. Hij is vanaf 2019 namens de ChristenUnie lid van het Algemeen Bestuur, en daarvoor was hij vier jaar lid van het Dagelijks Bestuur van het Wetterskip. Eerder was hij wethouder in de gemeente Smallingerland.

Op plaats twee staat Gert Schouwstra uit Sneek. Hij was eerder raadslid en commissielid in de gemeenteraad van Sneek en Súdwest-Fryslân.

Het provinciaal bestuur van de ChristenUnie-Fryslân is ervan overtuigd dat ze goede kandidatenlijsten heeft samengesteld met in de top een groep gedegen en ervaren kandidaten.

Bijlagen