Werkbezoek rederij Doeksen

vloot doeksen.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 26 augustus 2022 om 12:05

Werkbezoek rederij Doeksen

Rederij Doeksen bestaat al meer dan honderd jaar. Het bedrijf verzorgt de overtocht van Harlingen naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. De fractie van de ChristenUnie is benieuwd naar de effecten van de coronapandemie en brengt een bezoek op vrijdag 26 augustus. Ook wil de fractie weten hoe Rederij Doeksen aankijkt tegen de mogelijke overdracht van de Friese Waddenveren naar de provincie.

Na een hartelijk ontvangst in de toren van rederij Doeksen aan de Waddenpromenade in Harlingen gaat de fractie in gesprek met de heer Herrema van het bedrijf Doeksen. In een presentatie neemt hij ons mee in de bedrijfsgeschiedenis van de rederij.

Reizigers
De reizigers zijn zeer tevreden over de veerdiensten. Wel heeft het bedrijf tijdens de coronaperiode de reizigersaantallen zien veranderen. In 2020 daalde het aantal reizigers en in 2021 zat het reizigersniveau alweer op het oude niveau van 2019. Het toerisme naar de Wadden is toegenomen. Mensen konden niet naar het buitenland op vakantie en ontdekten de eilanden. Wat dit jaar opvalt is dat reizigers steeds vaker de auto meenemen naar de eilanden.

Duurzaamheid
Onlangs heeft de rederij twee nieuwe veerboten in gebruik genomen. Deze varen op het meer milieuvriendelijke LNG (Liquefied Natural Gas). Dit reduceert de uitstoot van verschillende stoffen aanzienlijk. Wel zijn er zorgen over de hogere gasprijzen, die op dit moment 15x duurder zijn geworden.

Klimaatfonds Terschelling Vlieland
Al sinds 2012 biedt Doeksen de mogelijkheid om bij het boeken bij te dragen aan CO2 compensatie. Hiermee wordt de uitstoot van de overtocht naar Terschelling en Vlieland gecompenseerd middels lokale projecten die bijdragen aan verduurzaming van de Waddeneilanden.

Overdracht concessieverlening Friese Waddenveren
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de afspraken over de Waddenveren overdragen naar de provincie Fryslân. De fractie is benieuwd hoe Doeksen hierin staat. De heer Herrema geeft aan dat hij dit een goed plan vindt. Hij ziet voordelen in het overdragen van de afspraken en denkt dat met name het contact met de provincie vlotter verloopt dan nu met het ministerie. De provincie zit veel dichterbij en heeft meer oog voor zaken die hier spelen. Wel geeft hij aan dat dan de samenwerking met Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de vaargeul en de werkzaamheden aan de kaden, een punt van aandacht zal zijn omdat het ministerie en Rijkswaterstaat nauw met elkaar samenwerken.

Labels: , ,