Kadernota 2023 in het teken van bezuinigingen

Provinciehuis Leeuwarden
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 29 juni 2022 om 18:08

Kadernota 2023 in het teken van bezuinigingen

In deze coalitieperiode is er veel gebeurd. De coronacrisis, gevolgen van de oorlog in Oekraïne en ook de stikstofcrisis laten hun sporen na in Fryslân. Ook raakt het spaargeld van de provincie op. Dat geeft reden om te bezuinigen in 2023. ChristenUnie Fryslân vindt ook dat er bezuinigt moet worden. De wijze waarop laat te wensen over. “Wij zijn teleurgesteld dat we niet betrokken zijn bij het maken van keuzes waarop bezuinigd gaat worden”, zegt Statenlid Wiebo de Vries.

ChristenUnie Fryslân vindt dat het debat hierover alsnog plaats moet vinden. Hierover is een meerderheid in de Staten te vinden. Dit debat zal nog plaatsvinden voor de begrotingsvergadering van dit jaar en zal dan ook gaan over de kerntaken van de provincie.

Tijdens de Statenvergadering over de Kadernota 2023 op 29 juni jl. dient de ChristenUnie een voorstel in  om de komende twee jaar middelen te reserveren voor het Innovatiecluster Drachten omdat we deze belangrijke aanjager voor de innovatieve Friese economie graag willen continueren. Het voorstel wordt aangenomen.

Het is opvallend dat de coalitiepartijen de aangekondigde bezuinigingen wel steunen en in de begroting van 2023 opnemen maar volgend jaar deze bezuinigingen opvangen met geld uit de algemene reserve zodat het nog niet merkbaar is. “Daarmee schuiven Provinciale Staten belangrijke keuzes op, tot na de verkiezingen”, zegt Wiebo de Vries.

In de algemene beschouwing van de ChristenUnie houdt Wiebo de Vries zijn betoog over hoop. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Een leefbare en duurzame toekomst. Een toekomst waarin iedereen mee kan doen. Lees hieronder zijn hele bijdrage.

 

Bijlagen

Labels: ,