Brede aanpak laaggeletterdheid

Boek lezen
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 25 mei 2022 om 16:15

Brede aanpak laaggeletterdheid

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Fryslân kan lezen, schrijven, rekenen en kan omgaan met een smartphone? PvdA en D66 komen met een initiatiefvoorstel: 'De provincie waar iedereen mee kan doen'. Met dit voorstel willen zij laaggeletterdheid bestrijden en voorkomen. Ook vinden zij het wenselijk dat er een integrale aanpak vanuit de provincie, waardoor gemeentelijke initiatieven beter met elkaar worden verbonden.

De ChristenUnie ziet ook de noodzaak van een brede aanpak van laaggeletterdheid en staat positief tegenover het voorstel. Toch vinden we het belangrijk dat de provincie niet op de stoel van het Rijk en de gemeenten gaat zitten. De verbindende rol die van de provincie wordt gevraagd hoort thuis bij de centrumgemeente. Wij hebben er alle vertrouwen in dat die dat goed kan regelen.

Bovendien wordt binnen de provincie een takendiscussie gevoerd om kritisch te kijken waar we het geld aan uit geven. Laaggeletterdheid is geen kerntaak van de provincie. Daarom vragen we, tijdens de Statenvergadering op 25 mei 2022, om een aanpassing van het voorstel zodat deze door de provincie budgetneutraal kan worden uitgevoerd. Financiering van de aanpak laaggeletterdheid moet komen vanuit het Rijk en de gemeenten. Dat voorstel haalt het niet.

Vanwege de noodzaak om de aanpak van laaggeletterdheid een impuls te geven, zeker nadat in coronatijd deze activiteiten minder goed uitvoerbaar waren stemmen we wel voor het voorstel. Het initiatiefvoorstel: 'De provincie waar iedereen mee kan doen' krijgt een ruime meerderheid van stemmen. Dit betekent dat de provincie samen met de gemeenten en andere partners, laaggeletterdheid breed gaat aanpakken. 

Bijlagen

Labels: , ,