Fryslân Feilich Fytslân

Fietsen
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 23 maart 2022 om 19:00

Fryslân Feilich Fytslân

Met het nieuwe fietsbeleid zet de provincie in op de ambitie om dé fietsprovincie van Nederland te worden. Statenlid Matthijs de Vries is content met de nota die voorligt. "Wanneer iets goed is mag dat ook gezegd worden en de nota Fryslan Feilich Fytslân is goed! Onze motie over het stimuleren van de fietshelm is keurig verwerkt en ook de koppelkansen met toerisme en recreatie worden gemaakt."

"De fietshelm op zich zorgt niet voor meer fietsveiligheid, hij beschermt alleen tegen erger letsel als je valt", zegt Mattijs de Vries. Daarom stelt de ChristenUnie voor een meldpunt in te richten voor obstakels op de fietspaden in Fryslân. We denken hierbij aan kleine onvolkomenheden zoals beklinkerde delen van fietspaden die er niet strak bij liggen, boomwortels die het asfalt omhoog drukken of paaltjes die in de weg staan. We willen daarom 'In potsje foar in putsje' en dienen daarom een verzoek in om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Deze kleine 'putsjes' zijn gemakkelijk te herstellen en zorgen direct voor meer veiligheid op de fietspaden." Helaas haalt het voorstel het niet. 

Om het gebruik van de fiets te stimuleren, met het oog op brede welvaart voor iedereen, dienen we samen met andere partijen een voorstel in om er actief voor te zorgen dat iedere Fries ook de beschikking heeft over een fiets. Dat voorstel wordt aangenomen en verder uitgewerkt.

Bijlagen

Labels: , ,