Vragen over de opvang van vluchtelingen

oekraine.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 2 maart 2022 om 15:26

Vragen over de opvang van vluchtelingen

Al meer dan 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers heeft een tekort aan plekken voor (tijdelijke) opvang. Omdat de opvang van vluchtelingen in Nederland bij eerdere grote stromen heeft geleid tot onmenselijke situaties baart ons dit zorgen. De ChristenUnie stelt samen met de PvdA, D66, Grienlinks en SP schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

We willen onder andere weten of er al geïnventariseerd is welke mogelijkheden er in de provincie zijn voor de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen passend bij de aard en schaal.

Wat ons betreft wachten we niet af of de vraag op ons afkomt, maar nemen we het voortouw om klaar te zijn wanneer gevluchte mensen uit Oekraïne een beroep onze medemenselijkheid doen. We willen daarbij ook nadrukkelijk kijken naar alternatieve vormen van opvang zoals Takecare BnB.

Bijlagen

Labels: , ,