Aanleggen van hoofdfietsroutes

Hoofdfietsroutes
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 16 februari 2022 om 17:21

Aanleggen van hoofdfietsroutes

Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Met de komst van de elektrische fiets worden de afstanden voor het gevoel kleiner. De fiets wordt vaker gebruikt om bijvoorbeeld naar het werk of school te gaan, in plaats van met de auto of het openbaar vervoer. De provincie wil het gebruik van de fiets stimuleren en wil samen met de gemeenten een netwerk van hoofdfietsroutes realiseren. De ChristenUnie is voorstander van een goede fiets infrastructuur. We zijn dan ook van mening dat we aan de slag moeten met de realisatie van hoofdfietsroutes.

Provinciale Staten debatteren woensdag 16 februari jl. over de hoofdfietsroutes. Het grootste probleem is het geld. Gemeenten doen niet of nog niet mee door gebrek aan financiële middelen. Daardoor kunnen bepaalde hoofdfietsroutes niet geheel aangelegd worden maar voor een deel. Het college stelt aan Provinciale Staten voor om akkoord te gaan met het aanleggen van delen van hoofdfietsroutes.

ChristenUnie Matthijs de Vries: “Met het realiseren van zes delen van hoofdfietsroutes bestaat het risico van een lappendeken. Op de fiets vanuit Leeuwarden richting Harlingen fiets ik eerst op een prachtig nieuw aangelegd fietspad. Zodra ik gemeente Waadhoeke binnen fiets weet ik direct, hier was geen geld en ik hobbel verder… aangekomen in de gemeente Harlingen is alles beter en ligt de hoofdfietsroute er prachtig bij. Om die situatie maken wij ons zorgen. Net als de terechte winstwaarschuwing dat een nieuw college ook kan besluiten de prioriteiten anders te leggen en niet langer te willen investeren in hoofdfietsroutes. Is het dan nu niet weggegooid geld?”

Na het debat stemmen Provinciale Staten unaniem in met het beschikbaar stellen van geld voor het aanleggen van de hoofdfietsroutes. De ambitie om tenminste vier hoofdfietsroutes op langere afstand aan te leggen blijft overeind.

Labels: ,