Vervolgopdracht voor Fûns foar Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Windmolens VK .jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 26 januari 2022 om 17:00

Vervolgopdracht voor Fûns foar Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Het Fûns foar Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is een provinciaal fonds dat de omslag naar duurzame energie aan moet jagen. Kansrijke en innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie, die in de reguliere kapitaalmarkt niet van de grond komen vanwege hogere risico’s, worden door middel van dit fonds vooruitgeholpen. Nu er een nieuw Energieprogramma voorligt, worden de uitgangspunten van het FSFE hierop aangepast. 

De ChristenUnie komt met een voorstel om de experimenteerruimte voor CO2 reductieprojecten, niet vast te zetten op een bedrag van maximaal 2 miljoen per jaar. "Wat als er meer aanvragen komen, wat gaan we dan doen?", vraagt Statenlid Wiebo de Vries aan het college van Gedeputeerde Staten.

Ook vragen we om de rente op leningen die het FSFE verstrekt, te verlagen naar marktconforme percentages. Hiervoor krijgen we geen meerderheid in Provinciale Staten. Het voorstel, om maximaal 2 miljoen per jaar te financieren bij CO2 reductieprojecten, los te laten wordt aangenomen. 

Bijlagen

Labels: