Kaderrichtlijn Water en Regionaal Waterprogramma

wateropslag-spannenburg-vitens vk.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 15 december 2021 om 16:45

Kaderrichtlijn Water en Regionaal Waterprogramma

Schoon water speelt een grote rol in ons leven: als drinkwater, voor de watervoorziening van de landbouw en daarmee voor onze voedselvoorziening, voor natuur en biodiversiteit in brede zin. Provincie en waterschap werken al jaren aan schoon water. Dat levert wat op, maar we zijn er nog niet. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen te halen. De ChristenUnie heeft zich eerder al uitgesproken over het belang van de KRW. “Het doet zeer dat de doelen in 2027 niet gehaald gaan worden”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

De ChristenUnie vraagt specifieke aandacht voor medicijnresten en microplastics in het water. “Wij zouden het mooi vinden als de provincie hierop eigen beleid op ontwikkeld. Ga voor een: ‘Plastic-vrij Fryslân’”, zegt Lieuwe van der Pol tijdens de vergadering. “Plastic wat er niet is, hoeft ook niet uit het water gehaald te worden.”

De definitieve KRW-nota voor de periode 2022-2027 wordt vastgesteld tijdens de Statenvergadering op 15 december 2021. Provinciale Staten stemmen tevens in met het Ontwerp Regionaal Waterprogramma (RWP) zodat deze ter inzage kan worden gelegd.

Labels: , ,