Betere opvang voor vluchtelingen

Asielszoekerscentra vk.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 13 december 2021 om 09:00

Betere opvang voor vluchtelingen

De druk op de opvang van vluchtelingen blijft hoog. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten opnieuw opgeroepen om voor extra opvanglocaties te zorgen. De PvdA, GrienLinks, D66 en ChristenUnie vragen daarom schriftelijk aan de Commissaris van de Koning (CdK), in zijn rol als Rijksheer, de regietafel op korte termijn bijeen te laten komen om te overleggen hoe de druk op de opvang beter beheersbaar wordt. De partijen willen ook weten of het in Fryslân lukt om extra opvangplekken voor bijzondere doelgroepen te regelen. Het COA zoekt voor hen naar geschikte locaties door heel het land.

‘Geen koude kerst’

In de brief die op 7 december door Gedeputeerde Staten is verstuurd, staat dat 13 Friese gemeenten over de eerste helft van 2021 een achterstand hebben in de huisvesting van statushouders. De vier partijen vragen daarom woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering wat gedeputeerde Klaas Fokkinga (wonen) kan doen om gemeenten te ondersteunen om deze achterstand in te lopen. Edou Hamstra (PvdA) namens de indienende partijen: ‘Vluchtelingen hebben recht op goede opvang. Het wordt steeds kouder buiten, daarom hopen we dat snel genoeg warme en geschikte opvanglocaties geregeld kunnen worden. Niemand zou kerst in de kou moeten vieren. Wanneer asielzoekers een verblijfsstatus krijgen, willen we dat ze zo snel mogelijk goede huisvesting vinden, zodat ze hier kunnen beginnen met het bouwen van hun toekomst.’

Bijlagen

Labels: , ,