Alliander vraagt investering van provincie

Alliander VK
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 24 november 2021 om 19:00

Alliander vraagt investering van provincie

Als beheerder van het energienetwerk moet Alliander de komende jaren fors investeren door de energietransitie. Om een stabiele werking van het stroomnetwerk te kunnen blijven garanderen zijn uitbreidingen nu en in de toekomst hard nodig.

De ChristenUnie voelt deze maatschappelijke noodzaak ook en is bereid het gevraagde kapitaal aan Alliander beschikbaar te stellen middels een lening. Zo brengen we de energietransitie op gang en zorgen we dat de faciliteiten voor opwekking van schone energie op orde zijn en blijven.

Wel is de ChristenUnie scherp op de financieel economische voorwaarden en mogelijke gevolgen van deze kapitaalverstrekking voor de begroting van de provincie.

“We kunnen het geld maar één keer uitgeven” zegt Statenlid Matthijs de Vries. “Daar wil de ChristenUnie zorgvuldig mee omgaan. In dit geval kan een appeltje voor de dorst bewaren geen kwaad. Als we naar de potentiële risico’s kijken is een conservatieve insteek zo gek nog niet”

Ons voorstel om de rente die de provincie ontvangt op deze lening aan Alliander te reserveren om de te verwachte tegenvallende opbrengsten van de dividenden die de provincie als aandeelhouder van Alliander ontvangt te kunnen opvangen wordt omarmd door alle partijen met uitzondering van de PVV.

Labels: