Initiatiefvoorstel: Naar een schone en gezonde leefomgeving

hummel vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 27 oktober 2021 om 17:07

Initiatiefvoorstel: Naar een schone en gezonde leefomgeving

Meerdere partijen in de Staten komen met een voorstel om het gebruik van pesticiden in
Fryslân af te bouwen. Hiervoor dienen zij een initiatiefvoorstel in. De ChristenUnie wil ook naar een schone en gezonde leefomgeving maar plaatst kanttekeningen bij dit voorstel. “Wij vinden de probleemstelling dat er nog veel gebruik gemaakt wordt van giftige bestrijdingsmiddelen, voorbij gaat aan de resultaten die er de afgelopen jaren in de landbouw zijn gemaakt. De sector heeft een sterke reductie laten zien”, zegt Statenlid Wiebo de Vries tijdens het debat op 27 oktober jl. over dit initiatief.

Het bevreemd de ChristenUnie dat er niet gesproken is met de landbouw. Ook gaat de provinciale politiek niet over het terugdringen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Als het gaat om duurzaam gebruik van gewasbescherming is dat de bevoegdheid van het Rijk. Hiervoor is het: ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ opgesteld. “Gewasbescherming staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van de hele bedrijfsvoering van een ondernemer om duurzaam te telen”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. “Daarnaast is regionaal afwijkend beleid, onwenselijk voor de sector omdat er een ongelijk speelveld ontstaat.”

Het CDA komt met een tegenvoorstel om voor de landbouw aan te sluiten bij de landelijke regelgeving. Dat voorstel haalt het. De ChristenUnie stemt uiteindelijk tegen dit initiatiefvoorstel omdat er al heel wat gedaan wordt door de provincie. De provincie is al van plan om een voorlichtingscampagne voor particulieren te gaan houden. “Nu de onrealistische doelstelling: ‘Het percentage pesticiden dat de land- en tuinbouw toepast is gedaald naar 0% in 2030’ eruit gehaald is, blijft er weinig van dit voorstel over. Wij vinden dit initiatiefvoorstel overbodig”, aldus Wiebo de Vries.

Labels: , , , ,