Landbouwagenda 2021-2030

Koeien IJlst vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 22 september 2021 om 15:30

Landbouwagenda 2021-2030

Steeds meer consumenten willen weten waar hun voedsel wordt geproduceerd, stellen eisen aan kwaliteit en productiewijze en kiezen voor producten waarvan ze weten waar die vandaan komen. De landbouw komt in een spanningsveld terecht tussen wensen van de samenleving en produceren voor de wereldmarkt. De Friese Landbouwagenda richt zich op het faciliteren, versnellen en versterken van het groene ondernemerschap voor de Agrofoodsector. Statenlid Wiebo de Vries: “Over de inhoud van de agenda zijn wij tevreden. Mooie thema’s die bijdragen aan een duurzame kringlooplandbouw.”

Om in 2030 met de Friese landbouw te werken aan een gezonde bodem, gezond voedsel en gezond werken en leven in Fryslân, zijn met verschillende partijen zes thema’s benoemd:

1.           Maximale toegevoegde waarde voor lokale ketens
2.           Efficiënt en duurzaam voor de wereldmarkt
3.           Nieuwe vormen van agrarische diensten en producten
4.           Versterken agrarisch ondernemerschap
5.           Productiewaarden versterken door kennis & innovatie
6.           Waardetoevoeging vanuit gebiedswaarden, biodiversiteit en grondgebondenheid.

 “Er is veel kennis beschikbaar, maar we zien nog niet goed terug hoe deze kennis gecentraliseerd wordt. In een eerdere vergadering hebben wij een toezegging gehad op een kenniscentrum kringlooplandbouw. Hoe gaat deze er uit zien met de uitvoeringsagenda in het achterhoofd? Kan de gedeputeerde daar eens op in gaan?” zegt Wiebo de Vries tijdens de Statenvergadering van 22 september 2021.

De ChristenUnie vindt het jammer dat de Landbouwagenda geen concrete doelen kent. Ook is onvoldoende uitgewerkt hoe de zes thema’s bijdragen aan groen ondernemerschap en een eerlijke prijs voor de boer. Daarom wil de ChristenUnie deze Landbouwagenda voor kennisgeving aannemen en niet eigenaar worden van dit stuk. Hiervoor is geen meerderheid te vinden. De Landbouwagenda 2021-2030 wordt tijdens de Statenvergadering vastgesteld.

Bijlagen

Labels: ,