Laatste Friese tolk in de rechtbank stopt ermee

Rechtbank NN vk.jpg
cufryslanlogo
Door Webredactie Christenunie Fryslân op 22 september 2021 om 14:08

Laatste Friese tolk in de rechtbank stopt ermee

Je kunnen uiten in je memmetaal in de rechtbank is een recht. Dit recht staat voor Friezen echter sterk onder druk nu ook de laatste Friese tolk heeft aangegeven er mee te willen stoppen vanwege de te lage vergoedingen. De ChristenUnie maakt zich samen met andere politieke partijen uit de Friese Staten zorgen.

Mirjam Bikker, woordvoerder voor deze portefeuille namens de ChristenUnie in Den Haag deelt onze zorgen. Samen met voormalig Fries Statenlid Romke de Jong (D66) stelt zij vragen in de Tweede Kamer.

De ChristenUnie is van mening dat de rechtbank er voor moeten zorgen dat iedereen die dat wil zich verstaanbaar kan maken in het Fries, de tweede rijkstaal. De rechtbank kan het Fries verstaan of er moet een tolk beschikbaar zijn. De Kamervragen kunt u hier teruglezen.

Labels: