Actie tegen gaswinning bij Ternaard

protest ternaard vierkant.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 20 september 2021 om 20:00

Actie tegen gaswinning bij Ternaard

Veel mensen kwamen zaterdag 11 september jl. in actie tegen de aangekondigde gaswinning vanuit Ternaard. Ook de ChristenUnie in de provincie Fryslân en de ChristenUnie in de gemeente Noard-East Fryslân ondersteunen dit protest. “Wij willen geen nieuwe gasboringen. Dat er al een vergunning afgegeven is, en het ministerie hiermee doorgaat is geen goede zaak”, zegt Wiebo de Vries.

Ook bezoekt minister Blok Ternaard. Hij wil in gesprek met de mensen. Toch blijft zijn besluit staan en ziet hij geen mogelijkheden om de gaswinning te stoppen. De Tweede Kamer debatteert er op een later tijdstip ook over en wil onafhankelijk juridisch advies over deze kwestie. Zij willen kijken of er toch nog mogelijkheden zijn om de vergunning te weigeren.

De ChristenUnie Fryslân is blij dat er vanuit de Tweede Kamer nu onafhankelijk advies ingewonnen wordt. “Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. We hopen dat er alsnog een streep gaat door de afgegeven vergunning.”

"Wij zijn van mening dat niet alleen juridische aspecten moeten worden meegewogen maar dat rentmeesterschap over ons unieke stukje Unesco werelderfgoed van groter belang is. We weten onvoldoende wat de impact van meer gaswinning gaat zijn, verzilting aan de kust en bodemdaling onder de Waddenzee zijn mogelijke factoren die onomkeerbare gevolgen hebben voor mens en natuur" zegt Wiebo de Vries.

Labels: , , ,