ChristenUnie stelt vragen over inzet van corona herstelpakket in Noord-Fryslân

Vuurtoren vk.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 26 augustus 2021 om 11:29

ChristenUnie stelt vragen over inzet van corona herstelpakket in Noord-Fryslân

Noord-Fryslân blijft achter met het herstel van de economie ten opzichte van de andere regio’s in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). De fractie van de ChristenUnie wil van het college van Gedeputeerde Staten weten welk effect de steunmaartregelen uit No & Moarn II hebben gehad op Noord-Fryslân en ook specifiek de Waddeneilanden. “Bij het vaststellen van het tweede herstelpakket hebben wij gericht aandacht gevraagd om middelen in te zetten, waar de krimp het grootst is en de veerkracht het minst”, zegt ChristenUnie Statenlid Matthijs de Vries.

Noord-Fryslan kent een krimp van 3% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019 terwijl de economie in driekwart van de regio’s in Nederland weer op het economisch niveau van voor coronacrisis is. “Dat er sprake zou zijn van krimp is ook in lijn met de verwachting”, zegt Matthijs de Vries. Het tweede corona herstelpakket is zorgvuldig samengesteld door de provincie. Daarbij is ook het beeld geschetst dat krimpregio’s minder veerkrachtig zijn. De ChristenUnie wil weten of er op basis van deze informatie alsnog acties ondernomen kunnen worden om de economie in deze regio’s een impuls te geven.

De Vries had gehoopt dat de cijfers positiever zouden uitvallen. “Gelukkig is het de laatste maanden druk op de Waddeneilanden. Veel overnachtingsmogelijkheden zijn volgeboekt”, zegt hij. Hopelijk draagt dit bij aan een sneller economisch herstel. 

Bijlagen

Labels: , ,