Slagvaardiger Faunabeheer

Damhert vk.jpg
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 26 mei 2021 om 15:56

Slagvaardiger Faunabeheer

Soms veroorzaken dieren schade aan de natuur, aan landbouwgewassen of leveren ze gevaar op voor de verkeersveiligheid. Het terugdringen van schade door dieren vraagt een grote inspanning van alle betrokkenen. Zowel als het gaat om het treffen van preventieve maatregelen als het organiseren en uitvoeren van beheer. De Faunabeheereenheid Fryslân (FBE) voert het beleid van de provincie uit. De fractie van de ChristenUnie merkt dat het lang duurt voordat er besluitvorming plaatsvindt door de FBE en dat er soms helemaal geen besluit valt. “Dit moat oars”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol.

De ChristenUnie pleit voor een slagvaardiger FBE. In een voorstel vraagt Statenlid Lieuwe van de Pol om de werkwijze van de FBE tegen het licht te houden en te kijken of het sneller kan. Als er schade is door dieren en er pas na 1 jaar wat aan gedaan kan worden dan lopen we achter de feiten aan. De schade neemt alleen maar toe.

In de huidige werkwijze moet er unanimiteit zijn door de verschillende partijen die deelnemen aan de FBE. Op het moment dat er geen unanimiteit is, gebeurt er niets. “Dat frustreert enorm”, zegt Lieuwe van der Pol tijdens de Statenvergadering van 26 mei 2021. De ChristenUnie ziet graag dat er besluiten genomen worden. Lieuwe van der Pol: “Better in min beslút dan gjin beslút. In min beslút kin letter ek wer ferbettere wurde.” Het voorstel wordt aangenomen door Provinciale Staten. Voor 1 oktober 2021 krijgen Provinciale Staten antwoord over hoe de FBE verbeterd kan worden.

Bijlagen

Labels: