Meetpunt geluidsoverlast N359 bij Workum

Workum.jpg
Matthijs-CU-Statenfractie VK-79 (2).jpg
Door Matthijs de Vries op 20 april 2021 om 10:11

Meetpunt geluidsoverlast N359 bij Workum

Al jaren hebben omwonenden last van het verkeersgeluid aan de N359. Statenlid Matthijs de Vries bracht er al meerdere werkbezoeken en ervaart zelf dat het geluid van invloed is op de kwaliteit van wonen en leefbaarheid van de omwonenden.

In het najaar hebben omwonenden een petitie aangeboden aan Provinciale Staten en heeft Gedeputeerde Fokkens-Kelder een bezoek gebracht aan Workum.

Na lang aandringen van De Vries wordt nog dit voorjaar een meetpunt geplaatst om de mate en constante van het geluid te kunnen vaststellen. De resultaten zullen worden ingebracht in een nieuwe geluidsbelastingskaart aan het eind van het jaar. De Vries is blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren. "Als de resultaten beschikbaar komen kunnen we verder. Wanneer een overschrijding van meer dan 65 decibel bij woningen geconstateerd wordt moet de provincie maatregelen gaan treffen. Wij wachten de resultaten met belangstelling af en blijven in contact met de omwonenden."

Labels: ,