Zorgen voor ons landschap

Landschap vk.jpg
Wiebo VK-CU-Statenfractie-29 (2).jpg
Door Wiebo de Vries op 31 maart 2021 om 14:23

Zorgen voor ons landschap

Natuur, landschap en rust en ruimte, dat is waar de meeste inwoners van Fryslân van houden. De provincie wil daarom samen met onder meer gemeenten en andere partijen werken aan een gedeelde visie over wat we wel en niet in ons landschap mogelijk willen maken.

Er komt steeds meer druk op de ruimte. Er worden woningen gebouwd, de energietransitie vraagt om ruimte. Het veenweidegebied verandert. Hoe passen deze veranderingen in de omgeving én houden we het karakteristieke landschap van Fryslân in stand?

De ChristenUnie maakt zich zorgen om de wijze waarop het landschapsbeheer plaats moet gaan vinden. De gedeputeerde stelt in het debat vast dat er geen financiële ruimte is om ambities waar te maken. Daarmee is het geld leidend geworden voor het beleid. Dat baart ons zorgen.

Verder is de fractie tevreden met het beleidsstuk wat tijdens de Statenvergadering op 31 maart jl. besproken wordt. “Het is goed dat de provincie consequenter rekening houdt met de omgeving”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. Ook is het goed dat de provincie samenwerkt met de landschapspartners om zo het mooie van Fryslân te behouden.

Labels: , ,