Onderzoek verdeling cultuurgelden

140531_Fries_Museum_Leeuwarden_Fr_NL
Lieuwe-CU-Statenfractie-VK 123 (2).jpg
Door Lieuwe van der Pol op 17 februari 2021 om 19:50

Onderzoek verdeling cultuurgelden

Al lange tijd maakt Statenlid Lieuwe van der Pol zich zorgen over de uitwerking van het nieuwe kunst en cultuurbeleid van de provincie Fryslân. Met het nieuwe beleid “Nij Poadium” is de subsidiepot opnieuw verdeeld. Hierdoor zijn een aantal musea in financiële problemen gekomen. De ChristenUnie wil dat de subsidieverdeling onder de loep genomen wordt.

Zijn er zaken niet goed getoetst? Hoe is de beoordeling tot stand gekomen? Dat zijn vragen die leven bij de fractie. Volgens Van der Pol zijn er dingen over het hoofd gezien. Zo speelt het Natuurmuseum een belangrijke rol in maatschappelijke onderzoeken en hebben zij net als andere musea ook een educatieve rol. “Dat zet je allemaal op het spel”, vindt hij. Bovendien wordt geen rekening gehouden met de depotfunctie die de musea hebben. “Er moet beter nagedacht worden over welke culturele erfstukken Fryslân wil bewaren en dat brengt kosten met zich mee”, zegt hij.

De ChristenUnie is verbaasd dat de coalitiepartijen het college oproepen om een extern onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van de musea. Daarmee erkennen zij dat hun eigen college iets niet goed heeft gedaan. De coalitiepartijen stellen voor om zo nodig extra geld beschikbaar te stellen voor volgend jaar. De ChristenUnie vindt dat de musea geholpen moeten worden. “Wij willen de onderste steen boven hebben en weten waar het fout is gegaan”, zegt Van der Pol tijdens het debat op 17 februari jl. Ons voorstel voor een onderzoek naar de subsidieverdeling door een externe partij wordt weggestemd. Het voorstel van de coalitiepartijen haalt het wel. Daarmee krijgen slechts vier musea, die nu in problemen komen, waarschijnlijk alsnog een bijdrage van de provincie.

Bijlagen

Labels: